FarmiPeli Oy Projektisuunnitelma 2009 FarmiPelitietopankki PROJEKTISUUNNITELMA 2009 Nykyinen prosessi Maatalousyritykset Elintarviketeollisuus Kauppa Suunnittelijat Neuvontaorganisaatiot Etujärjestöt Viranomaiset Tiedonkulku tapahtuu eri tasoilla ja eriaikaisesti Tiedon saaminen kohteeseen heikkoa, hidasta, kallista, virheellistä .. FarmiPeli "Digitaalinen tuotanto- ja palveluprosessi" Maatalousyritykset Elintarviketeollisuus Kauppa Neuvontaorganisaatiot FarmiPelitietopankki Viranomaiset Suunnittelijat Etujärjestöt Tarpeellinen tieto kulkee reaaliajassa kohdeprosessin kautta Kokonaisvaltainen, nopea ja kustannustehokas tiedon kulku Luottamuksellinen 01.12.2008 2/7 PROJEKTISUUNNITELMA 2009 1. Johdanto FarmiMalli Oy:llä on käytössä Savonia Ammattikorkeakoulun ELKE-hankkeessa kehitetty internetverkkoa hyödyntävä "Läpinäkyvä rakennussuunnittelu" konsepti. Järjestelmää on käytetty FarmiMalli Oy:n toimesta yli kolmessa sadassa (300) asiakaskohteessa. "Läpinäkyvä rakennussuunnittelu" mahdollisti kaukana kohteesta sijaitsevien asiantuntijoiden kommenttien huomioimisen kohteen toteutuksessa. FarmiMalli Oy:n työmaan vastaavan tehtävissä järjestelmää käytettiin myös rakennusvaiheen aikana. Tehtävien kautta syntyi idea vastaavan järjestelmän kehittämisestä rakennustyömaakelpoiseksi "rukkaset kädessä" toimivaksi uudeksi laitteeksi ja palveluksi. Työmaalle järjestelmän käyttöliittymä tulee mahdollisimman käteväksi ja helppokäyttöiseksi. 2. Tavoite Kehitetään uusi maatalous- ja muuta pienrakentamista palveleva tietoverkossa toimiva järjestelmä, jolla pystytään selkeästi parantamaan rakentamisen laatua samalla vähennetään asioiden selvittämiseen käytettyä työaikaa. Rakennusvirheiden määrä vähenee oleellisesti. Projektin tuloksena syntyy uusi tietoverkkoa hyödyntävä työkalu, jonka rakennuttaja voi vuokrata tai ostaa. Järjestelmä tehostaa erityisesti alkusuunnittelu- ja rakennusvaiheen työtä. Tärkein hankkeessa kehitettävä asia on rakennustyömaalle soveltuva sähköinen "piirustuskansio", joka sisältää kaikki rakennushankkeessa tarvittavat piirustukset ja muut asiakirjat. Työkalulle suunnitellaan ja toteutetaan oma kosketusnäyttöön perustuva käyttöympäristö. Tuotekokonaisuus on uusi, eikä vastaavaa ole vielä markkinoilla. Tuotteen kehittäjällä on selkeä näkemys järjestelmän tuottamasta hyödystä maatalous- ja muun pienrakentamisen tuotannossa. Järjestelmä säästää huomattavasti rakennuskustannuksia. 3. Toteutusvaiheet 2008 joulukuu - 2009 helmikuu: Rakennetaan työmaapäätteen prototyyppi, joka koostuu ~32" "full HD" näyttö- ja vastaavan kokoisesta kosketuspaneelista. Prosessori ja muut käyttöön liittyvät komponentit sijoitetaan samaan koteloon näyttöpaneelin kanssa. 2008 joulukuu - 2009 helmikuu: Järjestelmälle haetaan 5 ­ 10 pilotointikohdetta, joissa testataan kosketusnäytön ja käyttöliittymän toimivuutta. 2009 tammikuu - 2009 kesäkuu: Työmaapäätteen käyttöliittymän prototyyppi toteutetaan Linux-ympäristöön. Osa toteutuksesta ostopanoksena ulkopuoliselta toimijalta. 2009 helmikuu - 2009 joulukuu: Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmaelementit aika- ja kustannusseurantaan ja suunnitteluun sekä työmaan tapahtumien kirjaamiseen. 2009 kesäkuu - 2009 joulukuu: Toteutetaan IFC-tiedostostandardiin perustuva palvelinjärjestelmä. IFC on avoin ja toimijat yhteensovittava objektipohjainen tiedonhallintajärjestelmä. Palvelimelle talletettu IFC-tiedosto konvertoidaan html-yhteensopivaksi käyttäjän hakiessa piirrroksia omalta päätteeltään. Luottamuksellinen 01.12.2008 3/7 PROJEKTISUUNNITELMA 2009 4. Aikataulu 01 joulukuu 2008 Projekti käynnistyy, rahoitushakemus toimitetaan sähköisesti Tekesiin. 28 helmikuu 2009 Työmaapäätteen prototyypin tekninen osa valmis. 30 kesäkuu 2009 Työmaapäätteen käyttöjärjestelmän prototyyppi valmis. 31 heinäkuu 2009 Digitaalinen tuotanto- ja palvelujärjestelmä julkistetaan. 31 joulukuu 2009 Järjestelmään tarkoitetut aikataulu- ja kustannusseurantaosiot valmistuvat. 29 toukokuu 2010 IFC-tiedostopalvelin toimintakunnossa. 31 joulukuu 2010 Projekti päättyy, Digitaalinen tuotanto- ja palvelujärjestelmä on asettunut ja vakiintunut markkinoille. 5. Resurssointi Heikki Tähtinen Kehitysjohtaja > maaliskuu > kesäkuu > syyskuu > joulukuu > maaliskuu > kesäkuu > syyskuu > joulukuu 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Jenni Tähtinen Käytettävyysinsinööri 50 50 20 5 5 Urpo Ostopalvelut Manninen Toimitusjohtaja 20 20 20 15 15 10 10 10 15 10 50 10 10 10 10 10 10 15 Projektista 45 55 37,5 32,5 32,5 30 30 30 16,25 Luottamuksellinen 01.12.2008 4/7 PROJEKTISUUNNITELMA 2009 6. Kustannukset Laji Rahapalkat Matkat Aineet ja tarvikkeet Laitevuokrat 60 000 5 000 4 000 1 000 2 000 1 500 1 500 7 000 25 000 107 000 Sisältö Osapäiväinen toimitusjohtaja Esittely kotimaassa Esittely ulkomailla www-kustannukset Palvelintietokone Kannettava tietokone lisälaitteineen Datanäyttö Kosketusnäytöt ja kotelointi Linux käyttöjärjestelmän peruspohja (Inoi Oy) Ostopalvelut 7. Kaupallistaminen Seuraavan kymmenen vuoden aikana elintarvikkeiden alkutuotanto suomalaisilla maatiloilla rakennetaan uudestaan. FarmiPeli Oy tarjoaa maatiloille tehokkaan suunnittelu- ja rakentamisjärjestelmän resurssipulasta kärsivälle rakentamisen alalle. Järjestemään voi liittää kaikkien projektiin palveluita tuottavien toimijoiden dokumentit, jolloin tunnettuus lisääntyy projektien kautta seuraaviin kohteisiin. Järjestelmä on kohderyhmälle uusi, joten sillä ei toistaiseksi ole varteenotettavia kilpailijoita. FarmiPeli Oy:n perustajaosakkaat tuntevat ja ovat tunnettuja maataloustoimialalla. FarmiPeli Oy:n Urpo Manninen on sitoutunut projektissa kehitettävän liiketoiminnan kehittämiseen, koska se parantaa hänen omistaman FarmiMalli Oy:n omaa rakennussuunnittelun liiketoimintaa. 8. Riskit Suurimmat riskit ovat käynnissä olevan laman pitkittyminen ja suomalaisesta elintarvikeomavaraisuudesta luopuminen. 01.12 .2008 FarmiPeli Oy Urpo Manninen toimitusjohtaja Luottamuksellinen 01.12.2008 5/7 PROJEKTISUUNNITELMA 2009 9. Kiinnostus Järjestelmästä ovat kiinnostuneet seuraaavat kohteet: 1 Otavan Maalaustyö Ay, Mikkeli, rakennusurakointi 2 Seppo Pöyry, Hirvensalmi, rakennuttaja 3 T&O Hämäläinen Oy, Mikkeli, rakennussuunnittelu, -valvonta ja -konsultointi, www.tohamalainen. com 4 Ylönen Markku Tapio, Mikkeli, rakennushankkeen konsultointi 5 FarmiMalli Oy, Kuopio, rakennussuunnittelu, www.farmimalli.fi 6 A-Tuottajat Oy, Seinäjoki, alkutuotannon kehittäminen, www.atriatuottajat.fi 7 LSO Foods Oy, Turku, alkutuotannon kehittäminen, www.lso.fi 8 Rkm Ilmo Hokkanen, Otava, rakennuttajakonsultointi 9 Tmi Kari Lahnasalo, Otava, sähkösuunnittelu ja -urakointi 10 Emolandia Oy, Lapinlahti, rakennuttaja 11 Verkavet Oy, Kuopio, rakennuttaja, www.verkavet.fi/ 12 Kuopion Areena Oy, Kuopio, rakennuttaja 13 Tuhatjalka Oy, Kuopio, rakennuttaja, www.tuhatjalka.fi 14 Roinilan Aromiliha Oy, Kangasniemi, rakennuttaja 15 Rakennusliike Pihatto Oy, Suonenjoki, rakennusurakointi, www.tiimipihatto.fi 16 Rakennusinsinööritoimisto Tiimi Oy, Suonenjoki, rakennussuunnittelu, www.tiimipihatto.fi 17 Polkupyöräetappi Oy, Mikkeli, rakennuttaja, www.polkupyoraetappi.fi 18 Asunto Oy Casa Poppelitie, Mikkeli, rakennuttaja 19 Janne Pokkinen, Mikkeli, rakennuttaja 20 EAL-PALVELUT OY, Mikkeli, sähköurakointi, ja rakennuspalvelut, www.eal-palvelut.fi/ 21 Vammelvirta Oy, Hankasalmi, urakointi, www.vammelvirtaoy.fi 22 Korpi Mika ja Mirva, Kortesjärvi, mv rakennuttaja 23 Arkkitehtitoimisto Jouni Pitkäranta Oy, Seinäjoki, maatalousrakennusten suunnittelu, www.cowhomes.com 24 Niglos Oy, Pori, rakennustuotteiden maahantuonti, www.niglos.fi 25 Oy Lindab Ab, teräshallit, www.lindab.fi 26 Betoniluoma Oy, Teuva, betonielementtien tuotanto, www.betoniluoma.fi Luottamuksellinen 01.12.2008 6/7 PROJEKTISUUNNITELMA 2009 27 Easmar Logistics Oy, Kouvola, rakennuttaja, www.easmar.fi 28 Anne-Marie Rosenlew, Nokia, rakennuttaja 29 Finnbeef, Leppävirta, naudanlihatuotannon konsultointi, www.finnbeef.fi 30 Finnlacto Oy, Seinäjoki, karjataloustarvikkeet ja -laitteet, www.finnlacto.fi 31 Oy Southbay Pork Ab, Kruunupyy, Kasvatussikala 32 Soimäen Laatu-Saparo Oy, Ristiina, Kasvatussikala Luottamuksellinen 01.12.2008 7/7